Kristkirken er spækket med historie og symboler. Her kan du læse om lokalerne omkring kirkerummet, alterpartiet, vores fine, gamle døbefont, prædikestolen, orglet, kirkeskibet og klokkerne. 

Menighedshuset

I 1923 blev de oprindelige to sakristier på kirkens nordside tilføjet en etage, så der blev et menighedshus i to etager med kælder og loftsrum. Dette fungerer nu med oplagsrum og grovkøkken i kælderen. På 1. sal er der en mindre mødesal, kontorer for præst og kordegn samt et køkken. På 2. sal er der en større mødesal, og i tagetagen er kontorer for organist, kirkeværge og socialhjælpen. 

Alterpartiet

Altertavlen, hvis motiv er "Hyrdernes tilbedelse", er skænket til kirken af danske præstesønner. Den er malet af Axel Helsted (1847-1907). Han havde bl.a. været i Palæstina for at studere til sine bibelske billeder, og det kan ses i den realisme og de fine detaljer i hans gengivelse af figurer og dragter. Over altertavlen har han malet billedet med det ventende Golgatha, der i sin trekantform danner overgang og viser op til Johannes Kraghs monumentale vægdekoration i alternichen; den sejrende Kristus på sin trone med regnbuen under sine fødder. Johannes Kragh (1870-1946) havde været medhjæper hos maleren Joakim Skovgaard og søgte ligesom han at udvikle en ny, dekorativ kirkekunst med forbillede i den tidlige renæssance. Alteret er et samtidigt snedkerarbejde i træ. Forsiden af alteret er dekoreret med et lam som symbol på Kristus. De to alterstager er skænket til kirken af præstedøtre. Det dekorative malmkors på alteret er skænket af danske præster i Amerika.

Døbefonten

Døbefonten er en romansk granitfont fra midten af 1100-tallet, der oprindelig har stået i Virring Kirke ved Randers. Her fik man engang i 1700-tallet en ny døbefont af træ, og den gamle blev sat ud i præstegårdens have. Senere blev den skænket til Kristkirken ved dennes opførelse. Fonten er en såkaldt løvefont, hvoraf der findes mange især i Østjylland. Fælles for disse er, at løver indgår i ornamenteringen, men i mange forskellige former og sammensætninger. På Kristkirkens døbefont er udsmykningen to løver, et korslam og en fugl. Løverne er symbol på djævelen, korslammet er Jesu sejr over denne, og fuglen er et gammelt symbol på opstandelsen. Dåbsfadet er et kobberfad, hvori der er udhamret forskellige bibelske motiver efter tegninger af Lorenz Frølich.

Prædikestolen

Prædikestolen var oprindelig placeret i gulvplan i et hjørne af koret. Men allerede i 1909 blev den flyttet til dens nuværende plads og blev hævet en meter op. På grund af opgangens placering var man nødt til at vende den 90 grader, så nu vender fronten ud til siden, og den højre side vender ned mod menigheden. Dekorationen er et symbolsk billede; et forgyldt kors omvundet af en krans af røde roser. Ved korsets fod vokser livets træ.

Orglet

Orglet er skænket til kirken for midler, hovedsageligt indsamlet af præstefamilier. Det er i præstekonernes regnskab fra 1901 opført til en pris af 4.300 kroner. Dette første Starup-instrument fra 1899 blev udvidet i 1903 og 1916, hvor orgelpulpituret også blev udbygget. Det nuværende Starup-orgel fra 1936 er en ombygning med udvidelse til 36 stemmer. I 1975-76 blev instrumentet restaureret og tre stemmer skiftet ud. Klangkarakteren, som da var blevet en sjældenhed, og hvis egenart i høj grad var bevaringsværdig, forblev ellers urørt.

Kirkeskibet

Ved kirkens 25-års-jubilæum skænkede daværende kirkeværge Ole Andersen kirken en skibsmodel, der nu er ophængt i loftet mellem de to lysekroner. Der er ikke noget navn på skibet, men ifølge Søfartsstyrelsen i Helsingør er det en model af den danske krydserfregat "Fyen", der blev søsat fra Orlogsværftet i 1882.

Klokkerne

Kirkens første klokker var skænket af præstedøtre. De var fremstillet i støbestål, men var i 1986 så medtagede, at de måtte udskiftes. Indskriften fra de gamle klokker blev dog overført til de nye. 

På den største af klokkerne står: 
  Jeg ringer ved morgen, jeg ringer ved kvæld. 
  Gud nådelig frelse hver søgende sjæl. 
  Jeg ringer ved højtid, jeg ringer ved sorg. 
  Krist samle dem alle fra hytte og borg. 

Og på den mindre klokke står: 
  Med hver tone mig blev givet,
  kalder jeg fra død til livet.